Adwokaci w naszej Kancelarii od wielu lat zajmują się m.in. sprawami określanymi jako sprawy karne.

Pomagamy osobom zatrzymanym przez organy ścigania, którym postawiono zarzuty popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, a także wobec których skierowano akt oskarżenia. Ponadto pomagamy osobom, które zostały wezwane przez organy ścigania na przesłuchania jako świadków.

Świadczymy również usługi na rzecz ofiar przestępstw wspomagając je w dochodzeniu sprawiedliwości w postępowaniach karnych.

Jeśli znalazłeś się w którejś, ze wskazanych sytuacji postaw na naszą merytoryczną pomoc popartą bogatym doświadczeniem i wiedzą. Kontaktując się z nami osobiście, dowiesz się jak wyglądają sprawy karne i jakie mogą być rozwiązania.

 

Przypominamy, że adwokat potrzebny jest już na etapie postawienia zarzutów. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny znalazłeś się w sytuacji, w której zostałeś zatrzymany lub postawiono Ci zarzuty, już na tym etapie konieczne jest zwrócenie się o pomoc po profesjonalistów, którzy ustalą szczegółowe informacje dotyczące Twojej sprawy, wybiorą optymalną linię obrony pozwalającą zwiększyć Twoje szanse na pozytywne zakończenie sprawy.

W zakresie prawa karnego nasza Kancelaria świadczy zarówno w Poznaniu, jak i poza miastem, usługi w szczególności w
zakresie:

  • sprawy o charakterze karnym w zakresie wszelkich zbrodni i występków ( np. groźby karalne, oszustwa, kradzieże, przestępstwa narkotykowe),
  • sprawy karne o charakterze gospodarczym i skarbowym (np. oszustwa kredytowe, tzw. sprawy VAT-owskie),
  • pomoc osobom tymczasowo aresztowanym
  • reprezentacja klienta na każdym etapie postępowania przygotowawczego, jak również we wszystkich instancjach postępowania sądowego,
  • reprezentacja klienta, który został skazany wyrokiem sądu, na etapie postępowania karnego wykonawczego, w szczególności spraw o dozór elektroniczny, odroczenie lub zawieszenie bezwzględnej kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary,
  • reprezentacja klienta w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego,
  • wnoszenie subsydiarnych aktów oskarżenia,
  • przygotowanie niezbędnych pism w sprawach karnych, takie jak: zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wnioski, zażalenia, apelacje, kasacje.