Dnia 17 września 2022 r. nastąpiła zmiana w taryfikatorze punktów karnych. Zmiana ta jest kontynuacją polityki penalnej zapoczątkowanej w styczniu tego roku polegającej na poważniejszym i dotkliwszym karaniu kierowców za popełnione przez nich wykroczenia.

W ramach nowelizacji ustawodawca wprowadził karę 15 punktów za popełnienie następujących wykroczeń:

 • nieustąpienie pierwszeństwa na pasach,
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę,
 • spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym,
 • kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub pod
  wpływem środka o podobnym działaniu,
 • kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • ominięcie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim,
 • przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym lub poza nim,
 • wyprzedzanie na przejeździe rowerowym lub bezpośrednio przed nim.

 

 

Bez zmiana pozostawiono jednak limit punktów karnych skutkujących zatrzymaniem prawa jazdy, w dalszym ciągu wynosi on 24 punkty. Nowelizacja przepisów nakierowana była również na zwiększenie wysokości maksymalnej grzywny, która może zostać nałożona mandatem.

Zmiana wysokości maksymalnej grzywny została przedstawiona w tabeli poniżej:

Przekroczenie prędkości Maksymalna grzywna Punkty karne
O 10 km/h 50 zł 3
Od 11 do 15 km/h 100 zł 3
Od 16 do 20 km/h 200 zł 6
Od 21 do 25 km/h 300 zł 6
Od 26 do 30 km/h 400 zł 10
Od 31 do 40 km/h 800 zł 13
Od 41 do 50 km/k 1000 zł 15
Od 51 do 60 km/h 1500 zł 15
Od 61 do 70 km/h 2000 zł 15
O 71 km/h i więcej 2500 zł 15

 

Nowelizacja wprowadziła także zasadę tak zwanej recydywy, tzn. w przypadku ponownego złapania za to samo wykroczenie, grożąca kara zostanie podwojona. Zmiana zakłada także, że punkty karne ,,kasować się” będą dopiero po dwóch latach, a nie jak dotychczas po roku. Zlikwidowana także została możliwość wzięcia udziału w szkoleniu celem zmniejszenia liczby punktów karnych.

Zmiany weszły w życie 17 września 2022 r.